موشک ها و ماهواره ها

                                  موشک ها و ماهواره ها

موشک چیست؟

ساختمان بدنه ی موشک شبیه گلوله ی فشنگی است که با نیروی عکس العمل به جلو

رانده می شود.دیگر وسیله های پرواز مستقیما از اکسیژن هوا جهت سوزاندن

سوختشان استفاده می کنند.موشک ها اکسیژن لازم را با خود حمل می کنند و می

توانند در فضای بدون اکسیژن پرواز کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید