پیام مشاور1

                                     پیام مشاور1

چگونه باید مطالعه کنیم؟

مطالعه جریانی است که در طی آن شخصی مطلبی را از نوشته یا موضوعی دریافت می کند.

اقسام مطالعه

1-مطالعه برای زیاد کردن علم و سواد     2-مطالعه برای پر کردن اوقات بیکاری و سرگرمی    3-مطالعه برای پیدا کردن جواب سوالی

گروه های مطالعه کننده

گروه اول کسانی است که با صدای بلند مطالعه می کنند.

گروه دوم کسانی است که با زمزمه مطالعه می کنند.

عیوب این دو گروه این است که مزاحم دیگران می شوند،در وقت بیشتری مطالب کمتری را می خوانند،چون انرژی بیشتری مصرف می کنند زود خسته می شوند.

گروه سوم کسانی است که با چشمانشان می خونند(گروه صامت خوان).حسن کار این گروه این است که مزاحم دیگران نمی شوند،از مطالعه خسته نمی شوند،چون خوب می توانند حواس خود را جمع کنند در نتیجه بهتر یاد می گیرند،در وقت کم تر مطالب بیشتری را می خونند.

عوامل موثر در یاد گیری

داشتن هدف و انگیزه،میل داشتن به یاد گیری،تمرکز حواس(جمع کردن کلیه حواس)،واکنش فعال(خط کشیدن به زیر کلمات مشکل و جمله های مهم)،حداقل یک بار مرور.

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم

وضعیت جسمی:هنگام مطالعه بدنمان باید کاملا راحت باشد.

مکان مطالعه:مکان مطالعه باید به دور از سر و صدا بوده،همچنین زیاد گرم،سرد یا کم نور نباشد و بهتر است مکانی که در آن مطالعه می شود با رنگ سبز نقاشی شده باشد و باید در اتاق مطالعه گل های طبیعی با رنگ های سبز و زرد موجود باشد و محل مطالعه نزدیک به آشپز خانه و پر نور هم نباشد.

زمان مطالعه:درس هایی که به حفظ کردن نیاز به حفظ کردن ندارد بلکه به فکر کردن نیاز دارد(مانند ریاضی و فیزیک) باید در روز خوانده شود و درس هایی که نیاز به حفظ کردن دارد را باید در شب و قبل از خواب خواند.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید