چگونه می‌توانیم به‌کمک امواج ماکروویو ببینیم؟

چگونه می‌توانیم به‌کمک امواج ماکروویو ببینیم؟
در سال 1945
کمپانی جنرال الکترونیک ادیسون اولین اجاق خورک پزی ماکروویو را برای مصارف عمومیتولید کرد و از آن زمان به بعد مصارف تجاری و خانگی این اجاق ها در حال افزایش بودهکه این امر به علت سرعت پخت غذا به وسیله این اجاق ها بوده است این اجاق ها غذا رابوسیله عمل اصطحکاک می پزند بدین ترتیب که با تولید امواج کوتاه رادیویی که طول موجهای آن از یک میلی متر تا سی سانتیمتر می باشد و نفوذ این امواج در غذا و با بهارتعاش در آوردن مولکولهای آن و ایجاد گرما، غذا را طبخ میکنند.
ظروف شیشه ای ،مقوایی و حتی چینی را میتوان با اطمینان خاطر به داخل اجاق روشن قرار داد چرا کهامواج کوتاه بدون داغ کردن آنها ، از آنها عبور میکنند همچنین ، امواج کوتاه بودنتغییر دادن درجه حرارت فلزت از آن برگشت می خورد اجاق ماکروویو داری یک لولهالکترونیکی خالی از هوا است که انرژی الکتریکی را به وسیله حرکت نوسانی به انرژیموج کوتاه با فرکانس بالا تبدیل میکند در بسیاری از این اجاق ها ، امواج کوتاه ازمیان یک لوله فلزی حرکت کرده و به تیغه های فلزی یک هم زن که شبیه پّره های پنکه میباشد ، میرسند این هم زن امواج کوتاه را در سرتاسر اجاق پخش کرده و با برخورد آنهابه دیواره اجاق و برگشتشان به داخل غذا نفوذ کرده و گرما را به آن منتقل میکنند.

 امواج رادیویی است. در رادار امواج ماکروویو (با طولِ‌موج کم) ارسال می‌شوند و بر اثر بازتاب آنها وجود اجسام مشاهده شده و موقعیت آنها تعیین می‌گردد.
ازآنجاکه در رادار امواج رادیویی ارسال شده و بر اساس بازتاب آن توسط اجسام، تحلیل‌ها صورت می‌گیرد بنابراین یک وسیله سنجش از راه دور "فعّال" است.

 

در وسایل سنجش از راه دور غیر فعّال امواج دریافتی توسط گیرنده منشائی غیر از خود گیرنده دارند. به‌عبارتی توسط گیرنده ارسال نشده‌اند. به عنوان مثال یک هواپیمای جنگنده موقعیت رادار دشمن را بر اساس امواج ارسالی از آن تعیین و هدف گیری می‌کند. پس هواپیمای جنگنده به‌کمک دستگاه سنجش از راه دور "غیر فعّال" رادار دشمن را شناسایی کرده‌است.

امواج ماکروویو بخشی از طیف الکترومغناطیسی هستند. نور مرئی واشعه ایکس هم بخش دیگری از امواج الکترومغناطیسی را تشکیل میدهند. این امواج طولموجشان از 30 تا یک صدم سانتیمتر در تغییر است.

یکی از خواص امواج ماکروویوتحریک مولکولها بویژه در مایعات است که این کارباعث ارتعاش و حرارت یافتن آنهامیشود. به این ترتیب غذاهایی که آب بیشتری دارند مثل آش زودتر با این اجاق پختهمیشوند.

این امواج از ظروف چینی و شیشه‌ای میگذرند ولی از فلزات ردنمی‌شوند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرج

استفاده کردیم از محبت شما متشکریم