امواج فروسرخ

امواج فروسرخ چیست ؟

تابش فروسرخ یا به عبارتی «اشعه مادون قرمز» در علم فیزیک به قسمی از طیف امواج الکترو مغناطیسی گفته می‌شود که طول موج آنها بلندتر از دامنه نور مرئی و کوتاهتر از دامنه امواج رادیوئی باشند.

<!--[if !supportLists]-->·دامنه طول موج اینگونه تابش تقریبا بین ۱ میلی‌متر تا ۷۵۰ نانومتر (برابر ۷۸۰۰-۱۵۰۰۰۰۰ آنگستروم )متغیر بوده بنابراین کوتاه تر از امواج رادیوئی طبقه بندی می‌گردند. <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·بسامد (فرکانس) امواج فروسرخ در بیشترین حد ۴۰۰ تریلون بار در ثانیه(در محدوده بسیار نزدیک به رنگ سرخ مرئی«یعنی همان مفهوم زیر سرخ بودن») تا ۸۰۰ بیلیون بار در ثانیه (تامحدوده پایانی پرتوهای مایکروویو) اندازه گیری می‌گردند. <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·اصطلاح تابش فروسرخ گرته‌برداری از نام انگلیسی آن یعنی Infrared است. واژه انگلیسی Infrared از ترکیب دو کلمه لاتین Infra به معنی فرو یا پایین و کلمه انگلیسی red به مفهوم سرخ به وجود می‌آید. علیرغم داشتن طول موجی بلندتر از رنگ سرخ ( دارای بلند ترین طول موج در دامنه نور مرئی) و بسامد یا فرکانس کمتر از آن را می‌توان سبب این نامگذاری دانست. <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·تابش فروسرخ رادر فیزیک، عموما با گرمای تابشی و یا به عبارتی از جنس همان گرمائی که از چشمه‌هایی همانند خورشید، لامپ برقی ،و دیگر چشمه‌ها مانند پرتوهایی که از یک شمع به اطراف تابیده می‌گردنند، همسان می‌شناسند. عموما چه درست وچه غلط، همه گونه تابش‌های حرارتی رامعمولا به امواج فروسرخ نسبت می‌دهند. <!--[endif]-->

درباره تابش فروسرخ

<!--[if !supportLists]-->oچشمه ای هما نند خورشید در مجموع، تنها قادر به تامین ۵۰٪ گرمای مورد نیاز کره خاکی از منابع تابش مرئی خوداست ومابقی آن ازبرکت تابش امواج طیف غیر مرئی، از جمله تابش فروسرخ تامین می‌شوند.«رجوع گردد به مبحث امواج فرا بنفش یا»Ultra Violet<!--[endif]-->

اما نکته ظریفی در اینجاست: هر دو نوع تابش حرارتی مرئی و غیر مرئی دارای «گرمای تابشی» و یا از جنس گرمای تابشی هستند. تنها تفاوت راباید نزدیکی تابش‌ها به سوی طیف مرئی سرخ و یا دوری از آن به سوی امواج ریز موج یا ماکروویو، دانست. طیف تابشی خورشید در حالت مرئی به سمت سرخ و زرد متمایل بوده ودر حالت غیر مرئی متمایل به باند پرتوهای تابشهای فروسرخ کوتاه «شرح در پائینتر» است. خیلی که سخت نبود ؟...

<!--[if !supportLists]-->·هر چند که اینگونه تابش در برخی دامنه‌های نزدیک فروسرخ از طریق پوست کاملا قابل حس بوده اما اینکه منبع تابش الزاما میبایستی با تابانیدن نور مرئی از خودنیزآنراقابل ثبت و حس نماید ، صحیح نیست. <!--[endif]-->

بطور مثال ،اشعه مادون قرمز با طول موج کوتاهتر از ۱٫۵ میکرومتر از پوست می‌گذرند و بقیه جذب شده و تولید حرارت می‌کنند، اما دیده نمی‌شوند. همانگونه که می‌دانیم ، یک اطوی برقی باوجود اینکه هیچگاه ازشدت داغی به سرخی نگرایده و در تاریکی قابل رویت نمی‌باشد مچنان می‌تواند نمونه ای ازیک منبع تابش فروسرخ باشد.

خلاصه: تابشهای فروسرخ معمولااز طریق ابزار مرسوم از قبیل دوربین‌های چشمی و عکاسی معمولی، عینک‌های آفتابی یا لنزی متعارف، چشمان غیرمسلح انسان وبسیاری دیگر ازموجودات، قابل دیدن نمی‌باشند .

/ 0 نظر / 14 بازدید