عدد ماخ

عدد ماخ

می دانیم سرعت صوت در نزدیکی زمین342متر در ثانیه یا مساوی2/1231 کیلو متر در ساعت است.بنا بر این سرعتی که برابر با2/1231 کیلو متر در ساعت باشد یک ماخ است.

در ارتفاع10700 متری که دما تقریبا45 درجه ی سانتیگراد و سرعت صوت 303 متر در ثانیه است،یک ماخ 1090 کیلو متر در ساعت می باشد.بنابراین هنگامی که می گویند هواپیمایی با سرعت 2 ماخ در حال پرواز است یعنی دو برابر سرعت صوت پرواز می کند

/ 0 نظر / 40 بازدید