نغمه های دستگاه شور

 

نغـمه های دستگاه شـور

ابوعـطا
در این نغـمه، درجه ی چهارم شور نت شاهد و درجه ی دوم، نت شروع و توقف نامیده میشود . پنجم ثابت است یعنی در ابوعـطا نت متغیر نیست.
گوشه حجاز جزء لاینفک ابوعـطاست و از همه بیشتر عربی است.
گوشه چهار باغ در واقع دو رگه است زیرا همیشه شروع آن به طرز حجاز و فرود آن به طرز دشتی است.

بیات ترک
در این نغـمه نت شروع و ایست زیر تنیک شور و نت شاهد سوم آن است.
از گوشه هایی که در بیات ترک می زنند می توان به قـطار ، فیلی و مثنوی اشاره نمود.

افشاری
نغمه افشار را می توان دستگاه مستقلی دانست زیراگام آن با گام شور متفاوت است. از گوشه های افشار می توان به جامه دران ، بیات راجع ، مویه  و شکسته اشاره نمود.

دشتی
دشتی از نغـمه های به حق شور است. زیرا گامش همان گام شور است و چون نمایان شور در اینجا هم نت شاهد و هم نت متغیر است و خاتمه ی آن بر خلاف نغـمه های دیگر شور ، روی تنیک شور است از این رو می توان گفت: که دشتی شور را نیز در بر دارد. زیرا برای رفتن از دشتی و گوشه های دیگر آن به خاتمه ی شور ، هیچ احتیاجی به فرود مخصوص نیست.از گوشه های دشتی می توان از گیاکی ، گبری ، بیات کرد ،  و ... یاد کرد.

 

ماهـور
در ماهور آنچه که معمول است عبارت از آوازهای کوچکی است که گوشه می نامیم و نغـمه هایی به آن معنی که در شور معرفی شد در کار نیست زیرا برای هیچ کدام از آنها استقلالی برقرار نشده است که بداهتا بتوانند پیش درآمد و تصنیف و رنگ داشته باشند. از گوشه های مهم ماهور که ممکن است استقلال بیابند و عنوان نغـمه را احراز نمایند شاید بتوان عراق ، راک ، دلکش و شکسته را معرفی نمود.

 

هـمایون
هـمایون نیز مانند ماهـور فاقد نغمه می باشد. مهمترین گوشه های آن دخول  ، لیلی و مجنون ، طرز بیداد و  .... می باشند.

 

چهارگاه
در گام چهار گاه همیشه دو علامت نیم پرده ی  برشو و دو علامت ربعی فروشو با هم وارد می شوند.گوشه های کرشمه ، پیش زنگوله ، زنگوله ، مویه صغیر ، مویه کبیرحزین ، پهلوی و ...  از گوشه های چهارگاه می باشند.

 

سه گاه
معمولا آنچه در دستگاه چهارگاه زده می شود تقریبا با همان اسامی و روش ملودی ، در سه گاه زده می شود و چون گام در اینجا فرق نموده ، این است که تفاوت بسیار می نماید
از گوشه های سه گاه می توان به کرشمه ، مویه ، زابل ، مخالف، مغلوب ، حزان و .... اشاره کرد.

 

نـوا
دستگاه نوا گام مستقلی ندارد عین گام شور است منتها شاهد نوا زیر نمایان است و گوشه ها هر کدام به واسطه ی شخصیت آهنگ و وزن شناخته می شوند والا اصالت از نظر گام و یا فواصل پرده ها بین خودشان همان است که در شور می باشد.
از گوشه های نوا می توان از مایه ی نوا ، گردانیه ، گوشت ، نهفت ، عراق ، عشاق ، نیشابورک ، خجسته ، ملک حسینی و ...  نام برد.

 

راست پنجگاه
گام راست پنجگاه همان گام ماهـور است.  گوشه های زیر از گوشه های این دستگاه می با شند
پروانه ، روح افزا ، پنجگاه ، سپهر ، عشاق ، بحر نور ، قرچه ، نهیب ، نفیرفرنگ و غیره

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب تئوری موسیقی مراجعه نمایید

تئوری موسیقی
تالیف :  کلنل علینقی وزیری

 آهنگ ها و ملودی های موجود در سایت همگی توسط امیرحمزه رضایی ساخته و نواخته شده اند. تمامی این آهنگ ها در دستگاه شور می باشند.

آواز شور
پیش درآمد شور
چهار مضراب شور
تصنیف شور 1 
تصنیف شور 2 
تصنیف شور 3 
 

 

  

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید