علم مکانیک هوا

                                               علم مکانیک هوا

در سال 1643 میلادی،«تریچلی»فیزیکدان و ریاضیدان ایتالیایی که هوا و همه ی گاز ها دارای وزن مخصوص می باشند.این کشف سرانجام علم مکانیک هوا یا علم توازن و تعادل در هوا (و سایر گاز ها)بود.علم مکانیک هوا بر این اصل استوار است که بنا بر دلایلی جسم می تواند در هوا و سایر گاز ها شناور باشد،مانند ماهی یا زیر دریایی که در آب شناور است.پس از سال 1766 این علم چنان گسترش یافت که شیمیدان انگلیسی به نام«هنری کاوندیش» گاز جدیدی را کشف کرد که از هوا سبکتر بود.بعد ها«لاووازیه»- شیمیدان معروف فرانسوی- این گاز اشتعال پذیر را هیدروژن نامید

/ 0 نظر / 7 بازدید