از گفته های ماری کوری است که

از گفته های ماری کوری است که:

«جهان امروز،از نداشتن دارویی به نام پرهیز و اخلاق رنج می برد.»

/ 1 نظر / 10 بازدید
فرشته

درود بر میرحسین موسوی و یاران سبز اندیشش آیا معنی این سبز چیست ؟ کاندیدای اصلح و سر سبز کیست ؟ سبز یعنی یک نشان افتخار. سبز یعنی کهنه عشق ماندگار. سبز یعنی انتهای فصل سرد. سبز یعنی سیدی از اهل درد. سبز یعنی اعتقاداتی قوی. سبز یعنی میر حسین موسوی. سبز یعنی سبزی خضرای دوست. سبز یعنی موسوی را دار دوست. طالب سبزم نه ارکان ریا. بهر حفظ موسوی مهدی بیا.... ای زشور شجاعانه لبریز روح ایمان ملت بر انگیز میر پرچم به دست خمینی مرد دوران سختی بپاخیز ایران در انتظار همت توست چشمش به راه غیریت توست باران تازه در کویر برخیز این سرزمین مادری را از نوبساز و زنده کن با یاد خمینی کبیر مرد دوران خون و نبردی یاد یاران خود زنده کردی با تو ایران ما سربلند است چون که اهل دلی اهل دردی برخیز سرباز عاشق و فدایی همراه و همدم رجایی ای مرد پاک و معنوی ایران با اتو عزیز و سر فراز است نامش بلند و برفراز است سید حسین موسوی ای مرد پاک و معنوی سید حسین موسوی ای مرد پاک و معنوی ای میرحسین موسوی آزادی در شرایطی امکان تولد و بقا پیدا می کند که افراد یک فرصت برای اندیشیدن به سرنوشت خود پیدا کنند (میرحسین م