کنترل گوشی کودکان با یک نرم افزار جدید و...

کنترل گوشی کودکان با یک نرم افزار جدید

... نرم افزارجدیدی با نام رادار در آمریکا ارائه شده که والدین می توانند کودکان را در برابر پیامها و فایلهای غیراخلاقی کنترل و محافظت کنند ... ارائه نرم افزارجدید رادار به والدین کمک می کند که مخاطبین و پیامهای ارسال شده به تلفن همراه کودکانرا به دقت تحت کنترل درآورند

والدین آمریکایی با رادار گوشی کودکان خود را کنترل می کنند

... موبنا-نرم افزار جدید "رادار" در آمریکا ارایه شده که والدین می توانند کودکان را در برابر پیامها و فایلهای غیر اخلاقی کنترل و محافظت کنند ... ارایه نرم افزار جدیدرادار به والدین کمک می کند که مخاطبین و پیامهای ارسال شده به تلفن همراه کودکانرا به دقت تحت کنترل درآورند

الکترونیکی شدن پرداخت جرائم رانندگی

... معاون پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطاتناجا به بومی سازی تجهیزات در حوزه ictناجا اشاره کرد و از طراحی و ساخت رادار مراقبت زمینی خبر داد و گفت: تمام این تجهیزات به پشتوانه علمی در نیروی انتظامی طراحی و ساخته شده است

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید